ViggoInsights: Tænk i grøn mobilitet, når Danmark skal i gang igen

15. maj 2020
Kenneth Herschel

Ingen kunne have forudsagt den krise, vi står i nu. Hvad vi dog allerede ved er, at vi på usædvanlig kort tid som nation og verden har omstillet os. De læringer, som krisen har vist os, skal vi tage med. Netop derfor glæder jeg mig over partilederdebatten i går aftes på både DR og TV2; ja, grøn innovation og investering skal bidrage til genrejsningen af Danmark, lød det fra flere partiledere, blandt mange interessante bud på løsninger for fremtiden.

Tænk i grønne tiltag i byerne

Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) skønner i et nyt notat til Miljøstyrelsen, at vi pga. nedlukningen af Danmark og resten af Europa, og den deraf mindskede forurening fra trafik, i år i de større byer kan forvente 80 færre dødsfald og 61.700 færre sygedage forårsaget af luftforurening.

Hvorfor ikke fortsætte udviklingen og vores omstillingsparathed, og gennemføre tiltag og føre en politik, så vi fremover sikrer ren luft og en mere klimavenlig væren i verden?

Vi var allerede godt i gang. Først med vælgerne, der satte foden ned ved ”klimavalget,” siden med klimamålene, hvor Danmark forpligter sig til at mindske udledningen af CO₂ med 70 pct. inden 2030. Og så kom krisen, og klimaforhandlingerne blev skudt til tælling.

Men inden da nåede regeringen at give nogle løfter, som vi nu bør begynde at arbejde hen mod at indfri. Danmark skal alligevel genstartes, så lad os tænke i grønne initiativer og tiltag, når det sker.

Elektrificering vil sikre ren luft efter krisen

Ole Hertel, professor på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, udtalte i sidste uge, at vi bl.a. med en elektrificering af en større del af den danske vognpark fortsat kan opnå den lavere luftforurening, som vi oplever nu, hvor vejtrafikken er mindre.

Hos Viggo er vi en del af én af de mest forurenende brancher. Transport- og mobilitetssektoren står for cirka en tredjedel af Danmarks samlede udledning af CO₂-ækvivalenter, og derfor er transport en af de tunge poster, når det kommer til reduktion af udledning af drivhusgasser frem mod 2030.

Vi er en del af taxibranchen i København, og vores forretning er født grøn. Vi kører kun i eldrevne biler, og vi har formået at skabe en forretning på det.

For borgere og virksomheder tænker grønt og vælger grønne alternativer, når muligheden er der. Rigtigt mange danske virksomheder fører i dag en CSR-politik, som netop fokuserer på bl.a. CO₂-udledningen, og her kan muligheden for at vælge eltaxaer frem for konventionelle taxaer betyde et betydeligt indhug i virksomhedens CO₂-regnskab. Derfor har vi formået at skabe en forretning på udelukkende grøn transport.

Grønne arbejdspladser er fremtidssikrede arbejdspladser

Vi tror på i Viggo, at grøn udvikling skaber fremtidssikrede arbejdspladser, og at fremtidens arbejdspladser netop bør være grønne arbejdspladser. Derfor regner vi også med, at regeringen holder sine grønne løfter om bl.a. fra sommeren 2020 at lade miljøzonerne i Danmarks største byer omfatte personbiler, så vi kan følge vores nabolandes fornuftige og fremsynede krav omkring, hvor meget biler i byerne må udlede.

Det glæder os naturligt nok, at miljøordførere fra bl.a. De Radikale og fra SF nu opfordrer til handling fra miljøminister Lea Wermelin (S). Og heldigvis ved vi, at regeringen har viljen til grønnere bilkørsel, eftersom de med et bredt flertal i Folketinget tidligere på måneden indgik en aftale om at afsætte 50 millioner kroner til flere ladestandere.

Disse ladestandere vil forhåbentlig også være en motivation for, at flere taxiselskaber begynder at satse grønt.

Transportminister, Benny Engelbrecht (S) bør således ligeledes tænke grøn omstilling, når han overvejer, hvordan taxi – og transportbranchen skal genstartes efter krisen. Igen, vores branche står for ca. en tredjedel af Danmarks samlede CO₂-udledning!

Danmark skal fortsat gå forrest

Heldigvis er vi i taxibranchen rigtigt godt i gang med at omstille os med den nye taxilovgivning. Vi har gang i et naturligt generationsskifte i branchen, og vi oplever, at de nye vognmænd vælger emissionsfrie køretøjer.

Alt dette bør der bakkes op om med grønne tiltag og klimavenlig lovgivning, når transportministeren tænker mobilitet i fremtiden.

Vi har med vores håndtering af krisen i Danmark vist, at vi er et lille, innovativt land med en meget omstillingsparat og autoritetstro befolkning. Den tillid og fleksibilitet bør regeringen, når Danmark nu skal i gang oven på krisen, belønne med den grønne og klimavenlige politik, som de netop er valgt på.

Kun ved også at inkludere de grønne tiltag fremtidssikrer vi økonomien og arbejdspladserne, samtidig med, at vi tager hånd om klimaet.

Dermed går Danmark fortsat forrest og viser resten af verden, hvordan vi med mod, innovation og fornuft genstarter økonomien, imens vi håndterer klimaproblemerne.Faktaboks

I ViggoInsights snakker vi med eksperter inden for mobilitetsbranchen, som deler deres viden omkring urban mobilitet og teknologi med os. Viggo lancerede i september 2019. Siden har vi udvidet vores flåde og brugerbase i København, og vi rykker snart ind i flere skandinaviske byer. I Viggo har vi kun elbiler - men flere forskellige slags. Lige nu tæller vores flåde en del Teslaer og Jaguarer, men også et par af mærkerne Hyundai og Kia.