Så meget CO₂ sparer du

20. november 2020
Patrick Pereira

Tilbage i april 2020 lancerede vi vores CO₂-tæller i bilerne, hvor du kunne følge med i din personlige CO₂-besparelse på taxameteret i løbet af din Viggo-tur.

Dengang lavede vi en blog post om, hvordan vi lavede vores CO₂-udregninger - den finder du her, hvor du også kan læse omkring det at bruge elbiler i forhold til at fremtidssikre vores mobilitet, men også om forskellen mellem CO₂ og CO₂-ækvivalenter.

Siden vi udgav de sidste udregninger er der udkommet ny viden og nye tal om Danmarks energimix i 2019, hvilket naturligvis har en indflydelse på den CO₂-besparelse, vi har udregnet. Det danske energimix udled nemlig i 2018 212 g CO₂/kWh, hvor tallet i 2019 var helt nede på 135 g CO₂/kWh.

Derfor har vi nu opdateret vores tal, og nedenfor er en kort gennemgang af metoden brugt samt vores kilder.

Forskellen i besparelse vil højst sandsynligt fortsætte med at stige, og derfor er dette et tal der vil blive løbende opdateret, og tallet for den individuelle tur vil naturligvis svare til den udledning der har været i det år, vi har udregningerne fra. Eksempelvis vil en tur kørt i december 2019 have én besparelse, hvor en tilsvarende tur i 2020 vil have en anden besparelse med et tal, som vi først kan 100% korrigere for i 2021.


Sammenligning af en dieselbil med en elbil - Life Cycle Analysis

Enhver bilproduktion har et CO₂-aftryk - både i form af materialer brugt, men også i form af energien til at producere den enkelte bil. Derudover kommer selvfølgelig selve kørslen.

Derfor kan man, ved at tage den totale udledning fra begge processer og dividere med antal af km kørt over en bils “livstid”, finde den CO₂ der bliver udledt pr. km.

Vi har så brugt en såkaldt Life Cycle Analysis (LCA) til at udregne CO₂-udledning pr. km kørt i de to forskellige biler. Udregningen ser således ud:

CO₂-udledning pr. km = (produktionsudledning + kørselsudledning) / antal km kørt

Produktionsudledning = batteri + produktion af bil + vedligeholdelse af bil

Kørselsudledning = energiforbrug i kWh pr km * CO₂-udledning pr kWh

Udover den simple formel har du nedenfor en oversigt over termer fra de forskellige elementer:

Dieselbilen

 • Produktion
  Her indgår udledning fra produktion af alle bilens forskellige elementer samt vedligeholdelse
   
 • Upstream emissions
  Her indgår den udledning, der er forbundet i at sende de fossile brændstoffer ud til tankstationen
   
 • Tank-to-wheel
  Her indgår udledningen fra det brændstof, der bruges i bilen
   

Elbilen

 • Produktion
  Her indgår udledning fra produktion af alle bilens forskellige elementer, undtagen batteriet, inkl. vedligeholdelse
   
 • Batteri
  Her indgår udledning fra produktion af batteriet
   
 • Upstream emissions
  Her indgår den udledning, der er forbundet med at sende energien ud til ladestationen
   
 • Tank-to-wheel
  Her indgår udledningen fra den energi, der bruges i bilen. Energien er afhængig af det danske energimiks, som i 2019 var 135 g CO₂-ækvivalenter/kWh.
   

Forudsætninger

Forudsætningerne i enhver udregning er vigtige - og nedenfor finder du en liste over vores:

 • Bilvalg
  Vi har valgt at sammenligne en Tesla Model 3 Long Range med en standard mindre taxi, en Mercedes-Benz C220D. Begge er relativt “standard” taxier, og vi har, for at være på den konservative side med vores udregninger, valgt en dieselbil, der er en smule mindre end Tesla 3’eren.
   
 • Livscyklus
  En taxi kører mange kilometer gennem sin livstid. Vi har igen lavet et relativt konservativt estimat og lavet vores udregninger baseret på 300.000 km.
   
 • Det danske energimix
  Det danske energimiks afhænger af, hvor stor en del af vores energi kommer fra vedvarende energikilder som sol og vind, og hvor stor en del kommer fra energi udvindet af fossile brændstoffer. Det danske energimix var i 2019 mere bæredygtigt end i 2018, hvilket resulterede i en udledning på 135 g CO₂/kWh.

Vores kilder til udregning af CO₂-udledninger ved de forskellige biler

For at undgå at “cherrypicke” vores data har vi trukket tal fra tre forskellige studier:

 1. Ellington et al, The International Council for Clean Transportation og Mercedes
  For elbilen har vi har lavet en udregning baseret på det peer-reviewede studie Ellington et al, samt en analyse lavet af The International Council for Clean Transportation (ICCT). Ellington et al analysen er også blevet brugt i beregningerne for dieselbilen, hvor vi også har taget de officielle tal fra Mercedes.
   
 2. Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
  LIST har lavet en beregner der fortæller, hvor meget CO₂ der bliver udledt ved forskellige biltyper. De har også baseret deres tal på analysen lavet af The International Council for Clean Transportation (ICCT) og har derefter justeret med forskning.no’s beregner for reduktion af range af batterierne i vintertider. (OBS: hvis du selv prøver beregneren her, så husk at redigere CO₂-udledningen fra energimixet, da default hos dem er europæiske tal).
   
 3. Carbonbrief
  Carbonbrief har til dels også brugt ICCT, men har så tilføjet batteriudregninger fra IVL Swedish Environmental Institute.

Beregning med data fra Ellington et al

I beregningen nedenfor kan du se de tal, vi har trukket fra de forskellige studier og tilpasset vores forudsætninger:

ELLINGTON ET AL
Mercedes-Benz C220D Tesla Model 3
Total - kg kg/km g/km Total - kg kg/km g/km
Production & maintenance 10600 0.04 35 6500 0.02 21.7
Battery production 0 0.00 0 11250 0.04 37.5
Tank-to-wheel electric 5786 0.019 20.1
Tailpipe/tank-to-wheel 42000 0.14 140
Total 52600 0.18 175 23536 0.078 79

Forskellen pr. km kørt er derfor 175-79 = 96 g CO₂-ækvivalenter pr. km.


Beregning med data fra LIST

I beregningen nedenfor kan du se de tal, vi har trukket fra LIST:

LIST
Mercedes-Benz C220D Tesla Model 3
Production & maintenance 23.999 g CO₂/km 25.4 g CO₂/km
Battery production 0 g CO₂/km 23.8 g CO₂/km
Well-to-tank 25 g CO₂/km 0 g CO₂/km
Tank-to-wheel, corrected for by ICCT 143.17 g CO₂/km 0 g CO₂/km
Well-to-tank, tank to wheel, incl. NEDC correction 0 g CO₂/km 22.4 g CO₂/km
Total emissions by km 192.169 g CO₂/km 71 g CO₂/km

Forskellen pr. km kørt er derfor 192-71 = 121 g CO₂-ækvivalenter pr. km.


Beregning med data fra Carbonbrief

Ved Carbonbrief er der brugt samme metode som ved Ellington et al:

CARBONBRIEF
Mercedes-Benz C220D Tesla Model 3
Total - kg kg/km g/km Total - kg kg/km g/km
Production & maintenance 10600 0.04 35 5700 0.019 19
Battery production 0 0.00 0 13200 0.04 44
Tank-to-wheel electric 0 0.00 0 5786 0.020 20.1
Tailpipe/tank-to-wheel 42000 0.14 140
Total 52600 0.18 175 23536 0.078 83

Forskellen pr. km kørt er derfor 175-83 = 92 g CO₂-ækvivalenter pr. km.


Konklusion

Ifølge vores beregninger baseret på data fra de tre kilder, sparer man altså et sted mellem 92 og 121 g CO₂-ækvivalenter pr. km. kørt ved at vælge en Tesla Model 3 kontra en Mercedes-Benz C220D.

Gennemsnittet af de tre forskelle er 103 g CO₂/km.

Derfor er det tallet 103 g CO₂/km, vi bruger.

Denne beregning taler i øvrigt også kun om det klimamæssige aftryk. Dertil kommer, at der ved tailpipe udledning hos dieselbiler også er en høj luftforurening, hvilket påvirker vores livskvalitet i byerne.

Har du nogen spørgsmål angående disse beregninger, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.