ViggoInsights: Kathrine Fjendbo

30. marts 2020
Patrick Pereira

Kathrine Fjendbo er chefkonsulent hos Region Hovedstaden, hvor hun sidder med grøn omstilling inden for mobilitet med et særligt fokus på elektrificering. Hun har arbejdet med den grønne omstilling inden for transportbranchen i over 10 år, hvor hun de sidste 6 år har haft et stigende fokus på elektrificering - både af private biler men også inden for taxibranchen, med offentlige busser og omkring delt mobilitet.

Kathrine er facilitator af adskillige offentlig/private partnerskaber, hvor hun har fokus på at accelerere brugen af nul-emissionsløsninger - gennem blandt andet eksperimenter inden for omstilling af kvarterer, hvor stille mobilitet bliver implementeret. Disse eksperimenter og afprøvninger bliver lavet med henblik på at vise, hvordan fremtiden potentielt kan se ud med grønnere løsninger i vores byer. Vi har haft en snak med Kathrine, hvor hun har fortalt os om, hvordan hun ser fremtiden inden for urban mobilitet - samt hvilke udfordringer hun ser i forbindelse med at skabe mere bæredygtige løsninger.

Hvilke trends ser vi lige nu inden for mobilitet i byerne?

Vi bliver flere og flere mennesker i byerne, og det skal vi tage hensyn til - samtidig med at vi skal sikre, at trængslen ikke bliver værre og værre, som den jo gør i øjeblikket. Der vil mobilitet spille en stor rolle i forhold til at løse de her problematikker.

Det samme ser vi med luftforureningsproblematikken, og ikke mindst med støjproblematikken. Støj er noget af det der kommer mere og mere fokus på. Som mennesker lever vi under stress, hvis der er for meget støj omkring os. Og alle de her ting skal selvfølgelig tænkes ind i forhold til den måde, vi har mobilitet på i fremtiden.

Hvordan tænker vi det så ind?

Jamen de steder hvor der bor rigtig mange mennesker, skal vi have en stille mobilitet - vi skal gå, vi skal cykle, vi skal måske transporteres under jorden. De steder hvor der bor nogle færre mennesker og flere virksomheder kan vi måske se nogle løsninger som er delte, men som måske også er lidt mere støjende.

Hvad arbejder I på i Region Hovedstaden?

I Region Hovedstaden arbejder vi rigtig meget med elektrificering i forhold til vores egne flåder - blandt andet har vi en politisk vedtagelse om at alle biler skal omstilles til grønne biler, hovedsageligt elbiler i det omfang det kan lade sig gøre rent teknisk set. Udover det, så arbejder vi på partnerskaber med kommuner og virksomheder for at understøtte deres grønne omstilling - herunder også med Viggo.

I Region Hovedstaden har vi blandt andet arbejdet med et projekt der hedder “Ny Mobilitet”, som er et konkret projekt hvor vi har afprøvet nogle løsninger, som giver de her stille områder i byerne, hvor kvartererne omstilles til deleløsninger og offentlig transportgang og cykel. Derudover har man færre biler parkeret på gaden, og så har vi eksperimenteret med hvad man alternativt kan bruge byrummene til.

De her demonstrationsprojekter har mundet ud i at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er gået i gang med at se på hvad de kan gøre for at skalere det her op og finde nogle områder at analysere på, hvordan man kunne lave byområder helt uden biler.

Hvordan kommer fremtiden til at se ud?

Vores byer kommer til at blive grønnere, og jeg forventer at vi kommer til at se mere delt transport og mobilitet. Vi kommer nok også til at få en højere kvalitet i vores kollektive tilbud - dvs mere metro, bedre tog, bedre busser. Og så kommer vi til at se forskellige typer af deleløsninger på transportområdet. Både her i byen men også nogle andre byer i Europa - og vi ser det allerede i København. Vi har vores bybiler, og vi har lige fået ny metro, og det bliver fortsat udbygget. Det højner tilbuddet drastisk for københavnerne, når man får sådan en ny metro. Det koster mange penge, og det er dyrt CO₂-mæssigt at lave sådan en metro - men det giver også et fantastisk højt kvalitetsniveau på kollektiv transport.

Hvilke udfordringer ser du i forbindelse med de her ændringer, der kommer til at ske i fremtiden?

Selve mentaliteten omkring det at dele biler tror jeg er noget som kræver et langt sejt træk i forhold til opdragelse. Det er ikke noget, der kommer helt af sig selv - der vil være nogen der skal hjælpe os i gang med de her ting. Og det er noget der tager tid, og noget der kommer over generationer. Vi ser allerede nu, at de yngre generationer har mere tendens til at tænke i deleløsninger end de ældre generationer, så der er også nogle nye generationer, der hjælper os lidt.

Men det er klart, at sådan noget som at have en bil, det har været symboliseret med frihed for os. Der skal vi selvfølgelig få udbredt den opfattelse, at der også er rigtig meget frihed i ikke at have en bil - man skal ikke vaske den, man skal ikke tage den til service, tanke den osv. Så der kan være en del frihed forbundet i at undgå at have en bil selv.Faktaboks

I ViggoInsights snakker vi med eksperter inden for mobilitetsbranchen, som deler deres viden omkring urban mobilitet og teknologi med os. Viggo lancerede i september 2019. Siden har vi udvidet vores flåde og brugerbase i København, og vi rykker snart ind i flere skandinaviske byer. I Viggo har vi kun elbiler - men flere forskellige slags. Lige nu tæller vores flåde en del Teslaer og Jaguarer, men også et par af mærkerne Hyundai og Kia.