Ikrafttrædelsesdato: 15. september, 2019

Disse handelsbetingelser (i det følgende betegnet "Passagervilkår") styrer din (i det følgende benævnt "du", "din", "Passager") adgang til, eller brug af, Viggos service og -produkter - inklusiv, men ikke begrænset til - transportervice, softwareapplikationer og websteder.

I disse Passagervilkår betyder ordene "inklusiv" og "inkludere" "inklusiv, men ikke begrænset til".

I disse Passagervilkår henviser ordene "vi", "os" og "vores" til Viggo.

"App" betyder softwareapplikationen og relaterede Servicer leveret af Viggo til dig i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet i disse Passagervilkår.

"Websted" betyder www.viggo.io og www.viggo.com og underdomæner på disse domæner.

LÆS VENLIGST DISSE PASSAGERVILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE (SAMMEN MED DE DOKUMENTER, DER HENVISES TIL HERI), UDGØR EN RETSLIG AFTALE MELLEM DIG OG VIGGO.

Servicen (defineret i 2.1 nedenfor) leveres af Viggo Danmark ApS (registreringsnummer: 40547746), et selskab beliggende på Tømmergravsgade 4, 2450 København SV, Danmark (i det følgende benævnt "Viggo").

1. Velkommen til Viggo

1.1 Disse Passagervilkår gælder mellem dig og Viggo i forbindelse med levering af Servicen (defineret i afsnit 2.1 nedenfor) fra det tidspunkt, du registrerer dig og opretter en konto hos Viggo.

1.2 Det er vigtigt, at du læser og forstår Passagervilkårene, før du bruger Servicen (defineret i afsnit 2.1 nedenfor). Ved at bruge og få adgang til Servicen accepterer du disse Passagervilkår. Hvis du ikke accepterer disse Passagervilkår, så brug venligst ikke Servicen.

2. Viggo Servicen

2.1 Viggo driver en gratis platform ("Servicen"), der giver dig mulighed for at anmode om, booke og betale for persontransportservice ("Tur", "Ture") ved hjælp af Viggo-softwareprogrammet ("Appen"), der kan downloades på din mobile enhed, og licenserede Chauffører ("Chauffører"), der giver dig Ture.

2.2 Når du sender en reservationsanmodning om en Tur gennem appen, behandler Viggo din anmodning og accepterer muligvis din reservation (afhængigt af din placering og betalingshistorik) med det formål at finde og tildele dig en Chauffør, der er villig til og har mulighed for at opfylde din Tur-anmodning.

2.3 Når en individuel Chauffør har bekræftet, at de vil gennemføre din Tur, vil du indgå en separat aftale med Chaufføren om levering af Turen på de vilkår og betingelser, som du og Chaufføren er enige om. Viggo leverer ikke Ture og er ikke en del af din aftale med den enkelte Chauffør.

2.4 Du kan annullere din reservationsforespørgsel om en tur, inden du begynder din tur ved at informere Chaufføren gennem den relevante funktion, der er tilgængelig på Servicen. Men hvis du: (a) annullerer din reservationsforespørgsel mere end 3 minutter efter, at din tur er tildelt af Viggo til en Chauffør, eller (b) er for sent til at møde din Chauffør på afhentningsstedet på det tidspunkt, du valgte i Appen, kan Viggo Danmark ApS opkræve et afbestillingsgebyr på 50 kr. på Chaufførens vegne.

2.5 Viggo kan fra tid til anden tilføje sociale funktioner på Servicen, såsom muligheden for at kontakte og bedømme Chaufføren. Enhver brug af sådanne sociale funktioner skal være i overensstemmelse med vores Regler for Acceptabel Brug nedenfor.

3. Adgang til Servicen

3.1 For at få adgang til Servicen skal du:

(a) være mindst 18 år gammel

(b) downloade Appen på din mobile enhed (Appen er gratis fra enten Google App Store eller Apple App Store);

(c) registrere en Viggo-konto med et telefonnummer og en e-mailadresse (din "konto"); og

(d) acceptere disse Passagervilkår og eventuelle relevante App Store-vilkår; og

(e) behandle din Chauffør med respekt, høflighed og anstændighed - som du ville forvente at blive behandlet som Passager.

3.2 Du kan oprette forbindelse til Servicen ved hjælp af en tredjepartsservice (f.eks. LinkedIn, Google, Facebook eller Twitter) og du giver Viggo tilladelse til at få adgang til og bruge dine oplysninger fra denne service som tilladt af denne service og som beskrevet i Viggos Privatlivspolitik (https://www.viggo.com/da/privatlivspolitik/).

3.3 Du skal give Viggo Danmark ApS gyldige og opdaterede kredit- eller betalingskortoplysninger for at bruge din konto til at bruge Servicen. Du berettiger Viggo Danmark ApS til at opkræve dit kredit- eller betalingskort for de Ture, der er kørt via din konto, og bekræfter herved, at de angivne oplysninger er korrekte, og at du har ret til at bruge det angivne kredit- eller betalingskort.

3.4 Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af ​​dine loginoplysninger og alle aktiviteter, der forekommer under din konto. Hvis du er bekymret for, at din konto kan være misbrugt, skal du straks kontakte Viggo på support@viggo.com.

3.5 Dit privatliv er vigtigt for Viggo og Viggo Danmark ApS. Du kan læse Privatlivspolitikken (https://www.viggo.com/da/privatlivspolitik/) for at forstå, hvordan Viggo og Viggo Danmark ApS indsamler, bruger og deler oplysninger om dig.

4. Din ret til at bruge Servicen

4.1 Så længe du overholder disse Passagervilkår, accepterer Viggo at give dig en royaltyfri, genkaldelig, ikke-eksklusiv ret til adgang til og brug af Servicen i overensstemmelse med disse Passagervilkår, Privatlivsspolitikken (https://www.viggo.com/da/privatlivspolitik/) og de gældende App Store vilkår (inkorporeret i disse Passagervilkår som reference). Du må ikke overføre eller give underlicens til denne ret til at bruge Servicerne.

4.2 Medmindre det er tilladt i henhold til disse Passagervilkår og som tilladt af funktionen af ​​Servicen, accepterer du:

(a) ikke at kopiere Appen eller nogen del af Servicen;

(b) ikke at give eller sælge eller på anden måde stille vores App eller nogen del af Servicen til rådighed for nogen anden;

(c) ikke på nogen måde at ændre appen eller nogen del af Servicen; og

(d) ikke at kigge efter eller få adgang til koden til Appen eller nogen del af Servicen, som Viggo ikke udtrykkeligt har offentliggjort til almindeligt brug.

4.3 Du accepterer, at du ikke har nogen rettigheder til Appen eller nogen del af Servicen bortset fra retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse Passagervilkår.

4.4 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i Servicen, dens indhold og enhver relateret dokumentation, der findes overalt i verden, hører til Viggo eller dets licensgivere (og er beskyttet af ophavsret og/eller handelshemmelighedslove og andre internationale traktatbestemmelser) og må ikke kopieres, distribueres, uploades, genudgives, dekompileres, demonteres eller transmitteres på nogen måde uden Viggos forudgående skriftlige samtykke. Du vil ikke have ejendomsret til Servicen, dets indhold eller andre relaterede dokumenter bortset fra retten til at bruge den i overensstemmelse med disse Passagervilkår.

5. At tage en Tur

5.1 Ved at anmode om en Tur accepterer du at indgå en yderligere aftale med din Chauffør om at tage (eller at give en anden person tilladelse til at tage) og betale for den tur, du har anmodet om.

5.2 Du anerkender, mens du foretager en Tur at:

(a) din Chauffør kan tage enhver rimelig rute til din anmodede afhentning, viapunkt eller destination, og Viggo sætter ikke nogen rutebegrænsninger;

(b) du kan ændre din rute i samråd med din Chauffør;

(c) en ekstraordinær situation (såsom mekanisk nedbrud eller civile nødsituationer) kan resultere i, at din Chauffør ikke er i stand til at gennemføre din Tur;

(d) du ikke vil indtage eller medbringe narkotika eller alkohol i køretøjet;

(e) du ikke vil bære eller bruge våben i køretøjet; eller

(f) du vil ikke bruge eller lægge op til nogen form for vold, racisme eller diskrimination.

5.3 Du accepterer, at du, på enhver tur du er passager på, vil behandle din Chauffør med respekt, høflighed og anstændighed - som du ville forvente at blive behandlet som Passager. Enhver manglende overholdelse af disse Passagervilkår kan påvirke dine bedømmelser, give Viggo ret til at suspendere eller afslutte din adgang til Servicen eller kan videregives til Viggo eller de relevante myndigheder.

5.4 Viggo forventer en høj standard af service og professionalisme fra Chaufførerne. Hvis du ikke har haft en tilfredsstillende tur, bedes du venligst informere os om det gennem Appen eller på support@viggo.com.

6. Betaling

6.1 Viggo Danmark ApS behandler alle betalinger i forbindelse med Appen, herunder fakturering, at tage imod betaling fra dig, tilbagebetaling til Passagerer (hvis relevant) og overførsel af betaling til Chauffører ("Betalingsservice”).

6.2 Du forstår, at brug af Servicerne kan medføre afgifter til dig for de Servicer eller varer, du modtager ("Betalinger"). Viggo vil modtage og/eller aktivere din betaling af de gældende afgifter for Servicen eller varer, der er opnået gennem din brug af Servicerne. Betalingerne inkluderer gældende skatter, hvor det kræves af loven. Betalinger kan omfatte andre gældende gebyrer, vejafgift og/eller tillægsgebyrer inklusiv bookinggebyr, kommunal vejafgift, lufthavnsafgift eller behandlingsgebyrer for opdelte betalinger.

6.3 Alle Betalinger behandles af Viggo ved hjælp af den foretrukne betalingsmetode, der er angivet på din konto, hvorefter du modtager en kvittering via e-mail. Hvis din primære kontobetalingsmetode er udløbet, ugyldig eller på anden måde ikke kan debiteres, accepterer du, at Viggo muligvis bruger en sekundær betalingsmetode på din konto, hvis den er tilgængelig. Betalinger, du betaler, er endelige og refunderes ikke, medmindre andet er bestemt af Viggo.

6.4 Viggo forbeholder sig retten til at etablere, fjerne og/eller revidere Betalinger for enhver eller alle Servicer eller varer opnået ved brug af Servicerne til enhver tid efter Viggos eget skøn. Desuden anerkender du og accepterer, at Betalinger, der gælder i visse geografiske områder, kan stige betydeligt i tider med stor efterspørgsel. Viggo vil gøre en rimelig indsats for at informere dig om gebyrer, der måtte være gældende, forudsat at du er ansvarlig for Betalinger, der er foretaget på din konto, uanset om du er opmærksom på sådanne Betalinger eller beløbene herfor.

6.5 Du kan vælge at annullere din anmodning om Servicer til enhver tid inden påbegyndelsen af ​​sådanne Servicer, i hvilket tilfælde du kan blive opkrævet et afbestillingsgebyr.

6.6 Som en del af din anmodning om en Tur vil Appen give dig et skøn over den pris, som du bliver opkrævet for levering af Turen ("Estimatet"). Dette estimat er kun beregnet til din reference, og den faktiske pris kan variere på grund af rejsegebyrer, vejafgift, tid, varighed, tilbagelagt afstand, eventuelle ændringer, der er aftalt med din Chauffør eller eventuelle øgede priser.

6.7 Inden din anmodning er registreret, kan Viggo muligvis placere en midlertidig tilbageholdelse (reserveret beløb) på dit kort for at sikre, at det fulde beløb af Turen er tilgængeligt til at hæve af Viggo, når Turen er afsluttet.

6.8 Når en Chauffør har afsluttet din Tur, vil Viggo Danmark ApS opkræve et beløb på vegne af Chaufføren for hver afsluttet tur, der er taget gennem Servicen ("Dine ture"). Prisen bestemmes af softwaren under hensyntagen til den faktiske rejsetid, eventuelle overspændingspriser, gebyrer, vejafgift, varighed og tilbagelagt afstand.

6.9 Viggo kan muligvis prøve igen for at oplade dit kort igen, hvis betalingen for turen ikke var vellykket, dette sker automatisk og uden yderligere varsel til dig.

6.10 Viggo kan fra tid til anden give visse brugere salgsfremmende tilbud og rabatter, der kan resultere i forskellige beløb, der opkræves for de samme eller lignende Servicer eller varer opnået ved brug af Servicerne, og du accepterer, at sådanne kampagnetilbud og rabatter, medmindre også stillet til rådighed for dig, ingen betydning har for din brug af Servicerne eller de Gebyrer, der er anvendt til dig.

6.11 Hvis Viggo Danmark ApS, uden selv at være skyld i det, mislykkes med at opkræve en pris eller et andet beløb på dit kredit- eller betalingskort, vil Viggo informere dig om dette, og Viggo kan suspendere eller midlertidigt deaktivere hele eller dele af din adgang til Servicen (uden ansvar over for dig), og Viggo vil ikke være forpligtet til at levere hele eller dele af Servicen, mens det pågældende beløb ikke er betalt. Dette påvirker ikke andre rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for hverken Viggo eller Viggo Danmark ApS (som betalingstjenesteudbyder).

6.12 Når du har modtaget Servicer eller varer, der er opnået gennem Servicen, har du muligheden for at bedømme din oplevelse og efterlade yderligere feedback.

7. Apple App Store-bestemmelser

7.1 Dette punkt 7 er gældende, hvis appen er erhvervet fra Apple App Store.

7.2 Ud over disse Passagervilkår accepterer du også, at:

(a) Passagervilkårene udelukkende er mellem dig, Viggo Danmark ApS og Viggo, ikke Apple, Inc. ("Apple"), og at Apple ikke har noget ansvar for Appen eller dens indhold. Dit download og brug af Appen skal være i overensstemmelse med Apple App Store Servicevilkår;

(b) den licens, du har fået til at bruge Appen, er begrænset til en ikke-overførbar licens til at bruge Appen på det mobile operativsystemprodukt, som du ejer eller benytter som en del af din enhed og som tilladt i de anvendelsesregler, der er beskrevet i Apples servicevilkår for App Store;

(c) Apple har overhovedet ingen forpligtelse til at levere opretholds- og supportservicer med hensyn til Appen;

(d) i tilfælde af, at Appen ikke overholder gældende garanti, kan du give Apple besked, og Apple refunderer købsprisen (hvis nogen) for Appen til dig. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, har Apple ingen anden garantipligt overhovedet med hensyn til Appen, og eventuelle andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter, der kan henføres til manglende overholdelse af nogen garanti, vil alene blive styret af Passagervilkårene og enhver lov, der finder anvendelse på Viggo som udbyder af appen;

(e) Viggo, ikke Apple, er ansvarlig for at tackle eventuelle krav fra dig eller tredjepart, der vedrører appen, herunder, men ikke begrænset til: (i) produktansvarskrav; (ii) ethvert krav om, at Appen ikke overholder ethvert gældende juridisk eller lovgivningsmæssigt krav; og (iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse, privatliv eller lignende lovgivning, og alle sådanne krav er kun reguleret af Passagervilkårene og enhver lov, der finder anvendelse på Viggo som udbyder af Appen;

(f) i tilfælde af krav fra tredjepart om, at Appen eller din besiddelse og brug af denne App krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, vil Viggo, ikke Apple, alene være ansvarlig for efterforskning, forsvar, bilæggelse og godkendelse af enhver sådan krænkelse af intellektuel ejendomsret i det omfang, der kræves i Passagervilkårene;

(g) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regeringsembargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et "terroriststøttende" land, og du er ikke opført på nogen amerikansk regeringsliste over forbudte eller begrænsede parter;

(h) du skal overholde alle gældende tredjepartsbetingelser, når du bruger Appen; og

(i) Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af Passagervilkårene med hensyn til din licens af Appen, og at Apple, efter din accept af Passagervilkårene, har ret (og vil blive betragtet som at have accepteret retten) til at håndhæve Passagervilkårene i relation til din licens af Appen mod dig som tredjepartmodtager heraf.

7.3 Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem disse Passagervilkår og Apple App Store servicevilkår, skal Apple App Store servicevilkår prioriteres.

7.4 Du må kun bruge Appen på Apple-mærkevarer, som du ejer eller kontrollerer, og kun som tilladt i brugsreglerne i Apple App Store servicevilkår, bortset fra at Appen kan få adgang til og bruges af andre konti, der er knyttet til dig via familiedeling (hvor det er tilladt af Apple App Store).

8. Bestemmelser i Google Play Butik

8.1. Dette punkt 8 er gældende, hvis appen er erhvervet fra Google Play Store. Ud over disse Passagervilkår accepterer du:

(a) at overholde alle gældende Servicevilkår for tredjepartudbyderen af ​​din enhed samt Google, Inc's ("Google") Play Butik Servicevilkår;

(b) at Google ikke har noget ansvar for at foretage eller håndtere, støtte og vedligeholdelse af Appen og eventuelle klager over din App.

(c) Google intet ansvar har over for dig med hensyn til Appen;

(d) du anerkender og accepterer, at Google er en tredjepartsmodtager af Passagervilkårene, når det gælder Appen; og

(e) du skal overholde alle indenlandske og internationale eksportlove og -regler, der gælder for dig og din brug af Appen.

9. Dit indhold

9.1 Du bekræfter, at enhver tekst, billede eller anden information, som du giver Viggo, mens du bruger Servicen ("Brugerindhold"), overholder reglerne for acceptabel brug (som defineret i afsnit 10 nedenfor).

9.2 Viggo gør ikke krav på ejerskab af dit brugerindhold, og ejerskabet forbliver hos dig (eller den relevante tredjepartsejer). Du giver Viggo en ikke-eksklusiv, royaltyfri og evigvarende tilladelse til at bruge, kopiere, gengive, distribuere, tilpasse, omformatere, ændre, offentliggøre, oversætte, autorisere og sub-autorisere brugerindholdet hvor som helst i verden og i enhver form med det formål at udvide Servicen (herunder, hvor det er relevant, at give andre brugere mulighed for at se dit brugerindhold).

9.3 Du skal sikre dig, at du er i stand til at give os den ovenstående tilladelse til alt indhold, der ejes af en tredjepart, som du inkluderer i dit brugerindhold.

9.4 Vores ret til at bruge dit brugerindhold påvirker på ingen måde dine privatlivs-rettigheder. Se fortrolighedspolitikken (https://www.viggo.com/da/privatlivspolitik/), som giver information om, hvordan Viggo Danmark ApS og Viggo bruger dine personlige oplysninger.

9.5 Servicen stiller indhold fra tredjepart til rådighed, f.eks. Brugerindhold. Viggo er ikke ansvarlig for noget sådant indhold på nogen måde, men kan overvåge brugerindhold og afvise, nægte eller slette brugerindhold, hvis Viggo mener, at det overtræder nogen af ​​Reglerne for Acceptabel Brug.

10. Regler for Acceptabel Brug

10.1 Ud over de andre krav inden for disse Passagervilkår, beskriver dette afsnit specifikke regler, der gælder for din brug af Servicen ("Regler for Acceptabel Brug").

10.2 Når du bruger Servicen (inklusiv bestilling af Ture), skal du ikke:

(a) omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre nogen sikkerhedsrelaterede funktioner i Servicen;

(b) tillade en anden person at bruge Servicen på dine vegne, medmindre en sådan person er autoriseret af dig;

(c) bruge Servicen, hvis Viggo har suspenderet eller forbudt dig fra at bruge den;

(d) gå ind for, fremme eller engagere dig i ulovlig eller lovstridig adfærd, der forårsager beskadigelse eller skade på personer eller ejendomme;

(e) ændre, forstyrre, aflytte, afbryde eller hacke Servicen;

(f) misbruge Servicen ved bevidst at indføre vira, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der kan skade Servicen eller enhver bruger af Servicens eget udstyr;

(g) indsamle data fra Servicen bortset fra i overensstemmelse med disse Passagervilkår;

(h) indsende eller bidrage med brugerindhold, der indeholder nøgenhed, vold eller er voldelig, truende, uanstændig, vildledende, usand eller stødende;

(i) indsende eller bidrage med ethvert brugerindhold, som du ikke ejer eller har ret til at bruge eller på anden måde krænke tredjeparts ophavsret, varemærke eller andre rettigheder;

(j) bruge ethvert brugerindhold i strid med licensvilkår, der er specificeret af ejeren;

(k) indsende eller bidrage med oplysninger eller kommentarer om en anden person uden denne persons tilladelse;

(l) true, misbruge eller invadere en andens privatliv eller forårsage irritation, ulemper eller unødvendig angst eller chikanere, forstyrre, pinliggøre, alarmere eller irritere enhver anden person; eller

(m) bruge ethvert automatiseret system, herunder "robotter", "edderkopper" eller "offline-læsere" for at få adgang til Servicen på en måde, der sender flere anmodningsmeddelelser til Servicen, end et menneske med rimelighed kan producere i samme periode.

10.3 Manglende overholdelse af reglerne for acceptabel brug udgør en alvorlig overtrædelse af disse Passagervilkår og kan resultere i, at Viggo gennemfører alle eller en af ​​følgende handlinger (med eller uden varsel):

(a) øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge Servicen;

(b) øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af brugerindhold;

(c) udsendelse af en advarsel til dig;

(d) retssag mod dig, herunder retssager om refusion af alle omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen; eller

(e) videregivelse af sådanne oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, som Viggo med rimelighed mener er nødvendig.

10.4 Svarene beskrevet i punkt 10.3 er ikke begrænset, og Viggo kan tage enhver anden handling, som Viggo finder passende.

11. Afslutning af vores forhold

11.1 Hvis du på ethvert tidspunkt ikke føler, at du kan acceptere disse Passagervilkår eller ændringer foretaget i Passagervilkårene eller Servicen, skal du straks afinstallere Appen og stoppe med at bruge Servicen.

11.2 Hvis du gerne vil slette din konto, skal du bruge funktionen, i Appen, eller sende os en e-mail på support@viggo.com.

11.3 Viggo kan straks afslutte din brug af Servicen, hvis du overtræder disse Passagervilkår, eller hvis Viggo finder det nødvendigt at beskytte Viggos integritet eller sikkerheden for Viggo-personale eller dets tilknyttede Chauffører.

11.4 Viggo kan trække Servicen tilbage, så længe Viggo giver dig rimelig meddelelse om, at den planlægger at gøre dette.

11.5 Hvis forholdet afsluttes, eller Viggo trækker Servicen tilbage, som beskrevet i dette afsnit, kan Viggo slette dit brugerindhold eller andre oplysninger, det indeholder om dig. Du mister også alle rettigheder, du har til at bruge Servicen eller for at få adgang til alt indhold leveret af os under Servicen, alt indhold leveret af Chauffører eller dit brugerindhold. Viggo tilbyder ikke nogen kompensation for tab deraf.

11.6 Opsigelse af din brug af Servicen og annullering af din konto påvirker ikke nogen af ​​dine forpligtelser til at betale beløb, der skyldes Viggo Danmark ApS.

12. Vores forpligtigelse/ansvar over for dig

12.1 Intet angivet i disse Passagervilkår tilsigter at begrænse ansvaret eller begrænse dine rettigheder som forbruger, som ikke kan begrænses i henhold til den gældende lov.

Tur

12.2 Alle Chauffører gennemgår verifikation, træning og kontrol, før de er i stand til at være tilknyttet Viggo og tilbyde Ture til dig gennem appen. Du anerkender dog, at det at køre i køretøjer i sig selv er farligt, og Viggo (og/eller et af dets tilknyttede datterselskaber) ikke har ansvar over for dig på nogen som helst Ture leveret af Chaufførerne.

Forbehold

12.3 Servicen, dets indhold og funktionalitet, leveres på en "som den er" og "som tilgængelig" basis, og i videst muligt omfang tilladt ved lov, giver Viggo og dets tilknyttede virksomheder ingen løfter, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, med respekt til Servicen, dets indhold eller funktionalitet.

12.4 Viggo og dets tilknyttede virksomheder kan ikke love, at adgangen til Servicen vil være uafbrudt eller fejlfri. Viggo giver ingen repræsentation eller garanti for driftssikkerheden, aktualiteten, egnetheden eller kvaliteten. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du ene ansvar for enhver risiko, der opstår som følge af din brug af Servicen eller enhver Tur, der er aftalt gennem Servicen.

Ansvarsbegrænsning

12.5 I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, er Viggo og / eller nogen af ​​dets tilknyttede selskaber, repræsentanter, direktører og ansatte ikke ansvarlig for noget tab eller skade, som du måtte påføres under eller i forbindelse med disse Passagervilkår eller som et resultat af at bruge eller stole på Servicen (herunder enhver tur, der er indgået kontrakt for via appen), herunder, men ikke begrænset til:

(a) direkte eller indirekte materielle skader eller økonomiske tab

(b) tab eller unøjagtighed af data og

(c) enhver anden type indirekte, speciel eller efterfølgende tab eller skade.

Din erstatning for Viggo og Viggo Danmark ApS.

12.6 Du accepterer at fuldstændig skadesløs-holde og holde Viggo og Viggo Danmark ApS, deres tilknyttede virksomheder, repræsentanter, ansatte og direktører uskyldige for krav eller tab (herunder forpligtelser, skader, omkostninger og udgifter af enhver art), som de lider som et resultat af din brug af Servicen (inklusiv de Ture, du får gennem din brug af Servicen), inklusiv de krav eller tab, der er resultatet af:

(a) din overtrædelse af disse Passagervilkår eller dokumenter inkorporeret som reference;

(b) din krænkelse af nogen lov eller tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning, Chaufføren, dine medpassagerer, andre bilister og fodgængere som et resultat af din interaktion med sådan tredjepart; eller

(c) Viggos brug af dit brugerindhold eller enhver påstand om, at dit brugerindhold krænker eller på anden måde krænker rettighederne (inklusiv immaterielle rettigheder) for enhver tredjepart.

13. Løsning af uenigheder

13.1 Hvis du har en uenighed med Viggo eller Viggo Danmark ApS om Servicen eller betalingsprocessen, herunder betaling af en Tur, skal du i første omgang kontakte support@viggo.com og forsøge at løse uenigheden med Viggo eller Viggo Danmark ApS (som relevant) uformelt.

13.2 I det usandsynlige tilfælde, at parterne ikke har været i stand til at løse en uenighed uformelt, vil Viggo diskutere og blive enig med dig om den mest effektive måde at løse uenigheden på.

14. Generelt

14.1 Håndhævelse og fritagelse: Hvis en bestemmelse i disse Passagervilkår anses for ikke at kunne håndhæves, skal parterne i stedet for den berørte bestemmelse erstatte en eksigibel bestemmelse, der tilnærmer den tilsigtede og økonomiske virkning af den berørte bestemmelse. Manglende eller forsinkelse fra en af ​​parterne med at håndhæve vilkår i Passagervilkårene betragtes ikke som en afkald på denne periode.

14.2 Ændringer:

(a) For at sikre, at Viggo er førende på markedet, opdaterer og forbedrer Viggo konstant Servicen. Dette kan omfatte opdatering eller sletning af visse elementer i Servicen, og dette kan påvirke din brug af Servicen eller dit brugerindhold. Hvis Viggo foretager ændringer i Servicen, betragtes din fortsatte brug som accept af ændringerne. Du kan til enhver tid stoppe med at bruge Servicen.

(b) Viggo kan fra tid til anden også ændre disse Passagervilkår. Viggo vil normalt underrette dig på forhånd, inden de nye Passagervilkår træder i kraft. Din fortsatte brug af Servicen, efter at de reviderede betingelser er trådt i kraft, betragtes som accept af betingelserne.

15. Kontakt, feedback, refusion og klager

15.1 Hvis du har brug for at kontakte Viggo eller Viggo Danmark ApS i forbindelse med disse Passagervilkår eller ethvert andet dokument, der er nævnt i dem, kan du kontakte Viggo og Viggo Danmark ApS i supportcenteret (tilgængeligt på viggo.com) eller sende os en e-mail på support@viggo.com.

15.2 Viggo værdsætter at høre fra sine brugere og er altid interesseret i at høre hvordan, Viggo kan forbedre Servicen. Ved at give din feedback accepterer du, at du opgiver de rettigheder, du har til din feedback, så Viggo kan bruge den og tillade andre at bruge den uden nogen begrænsning og uden nogen betaling til dig.

15.3 Hvis du har en klage over prisen på en tur, send den venligst til vores kundeservice via e-mail til support@viggo.com. Hvis klagen er berettiget og accepteres af Viggo, tilbagebetales beløbet til den samme konto, som du brugte til at betale for turen.