ViggoInsights: Kristian Villadsen

30. marts 2020
Patrick Pereira

Kristian Villadsen er Partner Director hos Gehl - og han arbejder med byudvikling og mobilitet og udvikling af nye byområder i Danmark, men også rundt omkring i Europa, Nordamerika og Asien på større projekter. Hans rolle spænder alt fra at deltage i politiske diskussioner, der hjælper med at definere by- og projektvisioner, til styring af nogle af de processer og strategier, der er nødvendige for at udvikle visionerne. Vi har inviteret Kristian ind til en snak omkring bæredygtighed, mobilitet og byudvikling.

Hvilke trends ser vi lige nu inden for mobilitet i byerne?

Vi lever i en spændende tid, fordi globalt har vi en urbanisering der peger mod byerne. Vi flytter tættere og tættere sammen i byerne, og det giver os nogle udfordringer - men samtidig også nogle muligheder i forhold til bæredygtighed og mobilitet, og i forhold til livskvalitet i det hele taget.

På den måde står vi over for et mulighedsland, som også kommer med en masse ansvar. Vi skal faktisk bygge en bæredygtig by - og vi bliver nødt til at løse denne her knude, som bæredygtighed er.

Hvad er det så for et ansvar, vi skal tage?

I forhold til mobilitet står vi over for et sted, hvor der sker noget helt nyt - fordi hele mobilitetsfeltet er under kraftig udvikling. Vi snakker selvfølgelig også ud fra et luftforureningsperspektiv - at vi skal se på, hvordan luftforureningen påvirker livskvaliteten i byerne. Så skal vi kigge på hvilken rolle elbiler spiller, og så er der jo også en masse mikromobilitet - og til sidst ser vi selvfølgelig også selvkørende biler.

Der er det her mulighedsvindue hvor vi kan gå ind og redefinere, hvordan vi bruger pladsen i vores byer - og hvordan vi sikrer, at den plads understøtter en bæredygtig adfærd for os mennesker.

Hvordan understøtter man så en bæredygtig adfærd, eksempelvis i København?

København er jo kommet godt fra start, hvor man over de sidste 20-30 år har brugt rigtig meget energi på at få et rigtig godt netværk med gode forhold for fodgængere, gode forhold for cykler, samt gode koblinger til offentlig transport. I virkeligheden ser vi også et meget demokratisk byrum, fordi der er den samme kvalitet alle steder, og man kan gå fra det ene brokvarter til det andet.

Nu har vi lige åbnet ringmetroen, og det gør jo så også at der er nye dele af byen som åbner sig op, og som har mulighed for at komme med i denne her udvikling. Det betyder selvfølgelig også, at hver gang vi har udvikling, så kommer der også en form for gentrificering og sådan nogle dilemmaer, som man skal tage stilling til - men i virkeligheden er vi godt på vej.

Der skal selvfølgelig også være en ambition om at tage et skridt videre, og det er jo også spændende at se, hvor København så skal hen.

Hvad involverer processen omkring bæredygtig udvikling så?

Selve det at bygge er utrolig tungt forureningsmæssigt og CO₂-mæssigt, så vi bliver nødt til hele tiden at udfordre os selv på materialer, genbrug, cirkulær økonomi - alle de her ting, som vi er rigtig godt med på i Danmark.

Det er rigtig vigtigt at vi også får flyttet vores politikker og vores lovgivning, så det faktisk kan følge med og understøtte denne her bæredygtige udvikling - og det er måske en af de store udfordringer, vi står over for lige nu.

Så er der en anden ting, og det er den bæredygtige adfærd, som jeg synes er super spændende. Der findes nogle danske undersøgelser der siger, at hvis du bygger et standard dansk hus ved siden af offentlig transport eller en anden form for bæredygtig mobilitet, så kan du faktisk spare mere CO₂, end hvis du bygger et nul-emissionshus i et bilophængt område. Så der er jo nogle spændende ting omkring det her mobilitet, og hvordan vi kan fordre adfærd ind.

Vi ser det også i København, når man spørger folk hvorfor de cykler - for det gør de jo fordi det er nemt. Så det her med at lave en invitation til en bæredygtig adfærd i byerne, det er vigtigt.

Og hvor ligger vi så henne i København?

Jamen København ligger jo højt på mange af de her lister om for eksempel liveability. Men liveability er ikke nok i sig selv - der er en masse andre aspekter vi skal løse, og der tror jeg, det er vigtigt at ambitionsniveauet i København bliver ved med at være højt, og at vi bliver ved med at være en global leder inden for bæredygtighed. Både på byudvikling, på mobilitet, og selvfølgelig også social bæredygtighed. Det tror jeg er rigtig vigtigt - og det bliver nok den største udfordring for København inden for det næste årti.Faktaboks

I ViggoInsights snakker vi med eksperter inden for mobilitetsbranchen, som deler deres viden omkring urban mobilitet og teknologi med os. Viggo lancerede i september 2019. Siden har vi udvidet vores flåde og brugerbase i København, og vi rykker snart ind i flere skandinaviske byer. I Viggo har vi kun elbiler - men flere forskellige slags. Lige nu tæller vores flåde en del Teslaer og Jaguarer, men også et par af mærkerne Hyundai og Kia.