Sådan ansøger du om regeringens hjælpepakke ifm. coronakrisen

Som en del af transportbranchen er vi naturligvis ramt på antal ture, da folk i stigende grad bliver derhjemme og undlader at tage på arbejde og ud i byen.

Heldigvis har regeringen lanceret en ny støttepakke for mindre selvstændigt erhvervsdrivende, som kan kompensere for en del af det tab, du som vognmand står med som følge af coronavirussen.

Den fulde udmelding kan du læse her.
Du kan også få hjælp af dit lokale erhvervshus - se her.

På denne side sammenfatter vi informationerne for at gøre det overskueligt at forstå hvilken hjælp, du som vognmand kan ansøge om.

Det er vigtigt at understrege, at vi i Viggo ikke er autoriserede til at rådgive om disse situationer - derfor må dette ikke ses som rådgivning, men blot som en informationsservice, og Viggo fraskriver sig al ansvar for konsekvenserne af disse informationer. Inden du tager en beslutning, er det vigtigt at du rådfører dig med din revisor.

Du kan benytte dig af tre ordninger:

 1. Kompensationsordningen for selvstændige med færre end 10 medarbejdere
 2. Kompensation for virksomheders faste udgifter
 3. Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

1. Kompensationsordningen for selvstændige med færre end 10 medarbejdere

Du kan bruge denne ordning, hvis:
Du som selvstændig oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som følge af coronavirussen, og du har færre end 10 medarbejdere.

Ordningen indbefatter:

 • Kompensationsperioden gælder i tre måneder - fra den 9. marts frem til den 9. Juni.
 • Kompensationen fra staten er 75% af omsætningstabet - dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned - dvs. maksimalt 69.000 kr. over de tre måneder, ordningen gælder.
 • Har du en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, kan du modtage op til 34.500 kr. pr. måned.

2. Kompensation for virksomheders faste udgifter

Du kan bruge denne ordning, hvis
Din virksomhed oplever et fald i omsætning på mere end 40% som følge af coronavirus, og hvis dine faste udgifter udgør mere end 25.000 kr. i perioden fra 9. Marts til 9. Juni 2020.

Ordningen indbefatter
Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter. Det er stadig uklart hvad faste udgifter dækker over, men som det fortolkes nu, vil det dække over f.eks. leasing og forsikring. Andelen af faste udgifter som du kan få kompensation for, afhænger af din forventede nedgang i omsætning:

 • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang 60 – 80 %: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

3. Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Du kan bruge denne ordning, hvis:
Du står til at skulle afskedige en chauffør, du har ansat, som følge af coronavirus.

Ordningen indbefatter:
Kompensation for lønudgifter til en ansat, såfremt du sender din ansatte hjem. Din ansatte skal da selv betale fem dages ferie.

 • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat (eller deltidsansat)
 • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90% af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder

Har du en chauffør ansat, kan du derfor sende din chauffør hjem nu, udbetale almindelig løn og så ansøge om kompensation - som så vil være en procentsats afhængigt at, hvordan din chauffør er ansat.

Eksempel på udregning

Vi har - baseret på de informationer, vi har tilgængelige - udregnet et eksempel på, hvad man som vognmand vil kunne ansøge om ifm. regeringens pakker, samt en beregning af forventet omsætning for en måned inklusiv kompensationen.


Beregningen er lavet for april måned for en vognmand, der ikke har en chauffør ansat, hvor den forventede omsætning for april måned (før corona) var 60.000 kr., og hvor man så forventer at den reelle omsætning bliver 30.000 kr.

April
KørerKører ikke
Forventet omsætning60,00060,000
Reel omsætning30,0000
Omsætningstab30,00060,000
Nedgang i omsætning %-50%-100%
 
Pakke 1: Kompensationsordningen for selvstændige
Kompensationen er 75% af omsætningstabet - dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned
75% af omsætningstabet22,20044,400
Kompensation for omsætningstab22,20023,000
Pakke 2: Kompensation for virksomheders faste udgifter
 
Kompensationssats (baseret på nedgang i omsætning)25%80%
Faste udgifter:
Leasing11,50011,500
Forsikring bil1,9701,970
Erhvervs- og ulykkesforsikring500500
Totale faste udgifter13,97013,970
Kompensation for faste udgifter3,49311,176
 
Total kompensation25,69334,176
Total omsætning inkl kompensation55,69334,176

Hvad giver bedst mening?

Som udregningen viser, kan man få en samlet kompensation på 34,176 kr., hvis man vælger ikke at køre. Til gengæld kan man få en kompensation på 25,693 kr., hvis man vælger at køre. Det skal så lægges oven i omsætningen, så du samlet får en indtægt på 55,693 - altså ikke meget lavere, end din omsætning ellers ville have været.

Derfor er det vores anbefaling ud fra de informationer vi har tilgængelige, at du bliver ved med at køre.

OBS: Inden du tager en beslutning, er det vigtigt at du rådfører dig med din revisor.

Vigtigt at vide

Når man ansøger om de forskellige ordninger, kræver det en revisorpåtegning. Derfor anbefaler vi, at du allerede nu tager fat i din revisor, så du kan ansøge om kompensation, så snart der åbnes op for ansøgninger.
Du kan få 80% af udgifterne til din revisor dækket.

Husk, at vi i Viggo ikke er autoriserede til at rådgive om disse situationer - derfor må dette ikke ses som rådgivning, men blot som en informationsservice. Viggo fraskriver sig al ansvar for konsekvenserne af disse informationer. Inden du tager en beslutning, er det vigtigt at du rådfører dig med din revisor.

Sådan søger du

Ansøgning til kompensation for tabt omsætning

Ansøgning til lønkompensation

Ansøgning til faste udgifter

Ofte stillede spørgsmål

Kan man benytte sig både af flere ordninger på samme tid?

Ja, man kan kombinere dem alle tre. I tilfældet at den samlede kompensation bliver højere end den ellers forventede omsætning, bliver ansøgningen dog højst sandsynligt afvist. Derfor er det bedre “kun” at ansøge om to, hvis man kan forudse at sin reelle omsætning plus alle tre ordninger giver en samlet indtægt, der er højere end den forventede. I øvrigt kan der ikke ansøges om både ordning 1 og 3 til at dække sin egen løn.

Er det bedst at køre eller holde fri?

Det er en individuel beslutning, som kommer helt an på din forretning og hvor meget du selv værdsætter eksempelvis at holde fri vs. at være på arbejde. Hvis dit omsætningstab er stort er kompensationen som udgangspunkt også stort og omvendt.

Er det okay ikke at køre, eller er det påkrævet at jeg forsøger at få en indtjening i bilen?

Som vi fortolker den information vi har tilgængelig, er det som udgangspunkt i orden, hvis man beslutter sig for ikke at køre.

Skal man bruge en revisor til at ansøge?

Ja - bruger man en af ordningerne, kræver det en revisorpåtegning - men man kan få 80% af udgifterne for revisoren dækket.

Kan jeg sende min chauffør hjem?

Ja, det kan du godt - så skal du sende ham/hende hjem og chaufføren skal afholde fem dages ferie. Har chaufføren ikke mere ferie tilbage, skal ferien enten tages fra næste år, eller chaufføren skal selv betale den.

Hvad hvis jeg bruger ordningen men så finder ud af om en måned, at jeg bliver nødt til at afskedige min chauffør?

Hvis man bruger ordningen, men beslutter sig for at afskedige sin chauffør senere, så træder man ud af ordningen, men ikke med tilbagevirkende kraft. Dvs. man får stadig kompensation for den tid, hvor chaufføren var ansat.

Hvordan regner vi tidligere indkørsel ud - erfaringsgrundlaget er tyndt?

Der må man tage de par måneder man har kørt allerede, sammenligne dem og så evt. justere for ferieperioder og lign.

Kan afdrag på gæld til vognmanden selv regnes med som fast udgift?

Det er endnu uklart i retningslinjerne, så det kan vi desværre ikke svare på i øjeblikket.

Skal der betales skat af kompensationen?

Kompensationen fungerer som almindelig omsætning - så der skal betales skat på samme måde, som havde det været omsætning.